කාබන් ඩයොක්සයිඩ් - Co2

හිස් කෑන්

2KG

Rs.18,000

නැවත පිරවීම

  • Rs.1200
Buy Now
හිස් කෑන්

5KG

Rs.31,000

නැවත පිරවීම

  • Rs.3000
Buy Now
හිස් කෑන්

8KG

Rs.35,000

නැවත පිරවීම

  • Rs.4800
Buy Now
හිස් කෑන්

31KG

Rs.45,000

නැවත පිරවීම

  • Rs.10500
Buy Now

ඔබගේ සියලු කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායු අවශ්‍යතා සඳහා අපි ඔබගේ විශ්වාසනීය මූලාශ්‍රය වේ. අපි විවිධ කර්මාන්ත සඳහා සේවා සපයන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ගෑස් සිලින්ඩර සඳහා විකුණුම් සහ නැවත පිරවීමේ සේවා පිරිනමන්නෙමු. බීම කාබනීකරණය, pH පාලනය, නිෂ්ක්‍රීය කිරීම සහ ගිනි නිවීම වැනි විවිධ යෙදුම් සඳහා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අත්‍යවශ්‍ය වේ. ඔබගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ඉහළම ගුණාත්මක කාබන්ඩයොක්සයිඩ් වායුව ඔබට ලබා දීමට අපි කැපවී සිටිමු. අපගේ කඩිනම් සහ කාර්යක්ෂම නැවත පිරවීමේ සේවාව ඔබගේ මෙහෙයුම් බාධාවකින් තොරව සිදු වන බව සහතික කරයි. ඔබගේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායු අවශ්‍යතා සඳහා අපව විශ්වාස කර ගුණාත්මකභාවය සහ සේවාව සඳහා අපගේ නොසැලෙන කැපවීම අත්විඳින්න.

Ratings & Reviews

4.3

157 ratings

Best product

Jonathan Deff

4.3

Best product

Jonathan Deff

4.3

Best product

Jonathan Deff

4.3

මිනිසුන් මේවාද සොයයි..

co2-regulator

කාබන්ඩයොක්සයිඩ් නියාමකයින්

වැඩි විස්තර සඳහා ක්ලික් කරන්න

දැන් මිලදී ගන්න
Badge Text

වෙනත් වායු

උසස් තත්ත්වයේ වායු

තව බලන්න
footer logo

OXYGEN HOUSE

Through our extensive island-wide distribution network, we provide our dealers and customers with the highest caliber of service.

Social Media
We accept
visa logo
2560px-MasterCard-Logo.svg
Scroll to Top